PODPORA DĚTSKÉHO ČTENÁŘSTVÍ

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště

www.knihovnabbb.cz

Již přes 15 let spolupracuje kouzelník Jiří Hadaš s dětským oddělením knihovny BBB v Uherském Hradišti. Pravidelně se účastní kulturních aktivit, které knihovna pořádá v Uherském Hradišti. Všechny akce pořádané knihovnou jsou organizovány pro podporu dětského čtenářství, což v současné době Jiří Hadaš velmi rád podporuje nejen jako kouzelník, ale v minulosti je podporoval také jako učitel na základní škole. Na většině akcích předvedl část Školy kouzel, mnoho jich také moderoval a na některých se podílel jako spoluorganizátor.  

NOC S ANDERSENEM

www.nocsandersenem.cz

Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v uherskohradišťské knihovně a na dvacet malých čtenářů čekalo noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení. Velká již opravdu mezinárodní Noc s Andersenem proběhla v roce 2003 ve 153 knihovnách, školách, ústavech sociální péče i domech dětí. Kouzlo společného nocování prožily na Slovensku děti v šesti knihovnách a čtyřech polských bibliotékách. Informace o noci šly i díky SKIPu elektronickou poštou do USA, na Aljašku, do Švédska i Švýcarska, zprávičku dostali v Maďarsku i na dalekém ostrově Trinidad. Počet spacích míst i samotných spáčů každým rokem stoupá a z malé Noci se postupem stala velká mezinárodní akce na podporu dětského čtenářství.

A co je nejdůležitější - nikde nezapomněli na pohádky. A to je moc dobře, řečeno slovy Zdeňka Svěráka: "Všechny děti potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši."

HRADIŠŤSKÉ SLUNÍČKO

Další akcí na podporu dětského čtenářství, kterou pořádá Knihovna BBB, je festival Hradišťské sluníčko. Tento festival je zaměřen převážně na začínající čtenáře, kterým chtějí organizátorky ukázat krásu čteného a mluveného slova. Tradičně se festival zahajuje slavnostním pasováním prváčků na čtenáře, kdy do knihovny přicházejí děti z hradišťských základních škol, aby slavnostně složily slib čtenářů. Dále se malí čtenáři v průběhu týdne setkávají na čtených večerníčcích u Rozárky, do knihovny chodí na besedy se spisovateli, divadelní představení či Listování. V rámci Hradišťského sluníčka se vyhlašují vítězové literární soutěže Píšu povídky, píšu básně, je mi těžko, je mi krásně, kterou vyhlašuje dětské oddělení hradišťské knihovny.

SETKÁNÍ BROUČKŮ A BERUŠEK

Každoročně se na náměstí v Uherském Hradišti slétnou broučci a berušky, aby slavnostně ukončili Týden knihoven v Uherském Hradišti. Během setkání se na pódiu se svým vystoupením představí děti z MŠ a pozvaný host. Několikrát se této akce zúčastnil i kouzelník Jiří Hadaš se Školou kouzel. Pravidelně k dobré náladě a především do kroku lampionového průvodu vyhrává dětské písničky dechová hudba Nedakoňanka.

SUK - ČTEME VŠICHNI 

SUK - Čteme všichni je literární anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu uplynulého roku, kterou pořádá Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze. 

První tři ceny jsou anketní, udělují se ve třech kategoriích: cena dětí, cena knihovníků a cena Noci s Andersenem. V prvních dvou kategoriích se udělují ceny titulům umístěným na prvních třech místech, cenu Noci s Andersenem získává titul, pro nějž hlasovalo nejvíce dětí nocujících v knihovnách o Noci s Andersenem. Ankety se každoročně účastní v průměru 4 000 dětských čtenářů z celé republiky. 

Čtvrtá cena je "Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za přínost k rozvoji dětského čtenářství" je udělována na základě rozhodnutí poroty složené z učitelů českého jazyka a literatury.

Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé. Slavnostní vyhodnocení probíhá v Památníku národního písemnictví na Strahově za přítomnosti oceněných spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů. Součástí je autogramiáda tvůrců.

Kouzelník Jiří Hadaš byl v letech 2009, 2010 a 2011 jmenován ministrem školství členem poroty učitelů literární ankety.

Nejsou zde žádné položky.