POMOZTE DĚTEM 2019 - POMÁHÁME RÁDI!

Kouzelník Jiří Hadaš vyčaroval pro Pomozte dětem již přes sto sedmdesát tisíc korun.

Jiří Hadaš a jeho autorský projekt Kouzelný karneval se i v letošním roce stali oficiálními spojenci pro "Kuře" a pokračují tak již podeváté ve spolupráci s charitativním projektem Pomozte dětem, který každoročně vyhlašuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize.

V rámci karnevalového turné s názvem Plnou parou vpřed Jiří Hadaš zavítal do dvaadvaceti českých a moravských měst, kde společně s malými kamarády a jejich rodiči vybrali do zapečetěné pokladničky 24 136 Kč.

„Zapečetěnou pokladničku jsme předali přímo Kuřeti v nadaci a částku jsme oficiálně prozradili na Velikonoční pondělí v přímém přenosu České televize.“ Za dosavadní devítiletou spolupráci se již podařilo na konto nadace přispět celkovou částkou 172 771 Kč.

„Chtěl bych všem, kteří nám pomohli a přispěli do sbírkové kasičky, moc poděkovat. Jsme rádi, že vás baví společně s námi pomáhat.“

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice. Od roku 1998 se podařilo rozdělit více než 233 milionů Kč, podpořeno bylo 1 467 projektů a v celkovém součtu pomohl projekt Pomozte dětem téměř 200 tisícům dětí.

Před čtyřmi lety se změnil systém přerozdělování vybraných peněz, zajišťující potřebným organizacím rychlejší přísun financí. Pomáhající organizace se staly partnery, projekty propagují už v průběhu kampaně a dárce dopředu ví, kam jeho peníze putují a k čemu budou použity. Ve výběrovém řízení 21. ročníku bylo vybráno TOP 50 nestátních neziskových organizací na základě žádostí, které zaslaly. Cílem letošního roku je vybrat částku necelých 15 mil Kč pro 3.097 dětí. Tomu napomůže benefiční pořad v přímém přenosu České televize  a následně události Peříčkový týden a Běh pro Kuře.