Pomozte dětem 2019

Pomozte dětem 2019 - Pomáháme rádi!

Kouzelník Jiří Hadaš vyčaroval pro Pomozte dětem již skoro sto padesát tisíc korun

Jiří Hadaš a Kouzelný karneval se již podeváté stávají oficiálními spojenci dvacátého prvního ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem, který každoročně vyhlašuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. 

Během zimního turné po českých a moravských městech tak společně s malými kamarády a jejich rodiči opět budou ve veřejné sbírce vybírat do zapečetěné pokladničky peníze, které pomohou našim nemocným kamarádům.

Za dosavadní osmiletou spolupráci se nám na konto nadace podařilo přispět celkovou částkou 148 635 Kč.

POMOZTE DĚTEM je sbírka, kterou společně organizují od roku 1998 Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Při posuzování projektů je kladen důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR.

Za dobu své existence si mezi občany ČR sbírka získala velkou důvěru. Nemalou měrou k tomu přispívá transparentní způsob prezentace využití vybraných finančních prostředků. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost prostřednictvím krátkých dokumentů s konkrétními podpořenými projekty. Od roku 2002 jsou dokumenty pravidelně uváděny premiérově na ČT1 v samostatném cyklu nazvaném „Kde peníze pomáhají“.