Pomozte dětem 2018 - Pomáháme rádi!

Kouzelník Jiří Hadaš vyčaroval pro Pomozte dětem již skoro sto padesát tisíc korun

Jiří Hadaš a Kouzelný karneval se již poosmé stali oficiálními spojenci jubilejního dvacátého ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem, který každoročně vyhlašuje Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. 

Během zimního turné po českých a moravských městech tak společně s malými kamarády a jejich rodiči vybrali do zapečetěné pokladničky 18 202 Kč.

Rozpečetění pokladničky se letos neodehrálo v Uherském Hradišti, ale přímo v Praze pod kontrolou samotného Kuřete a zaměstnanců NROS. Za dosavadní osmiletou spolupráci se nám na konto nadace podařilo přispět celkovou částkou 148 635 Kč.

Chtěli bychom všem, kteří nám pomohli a přispěli do sbírkové kasičky, moc poděkovat.

POMOZTE DĚTEM je sbírka, kterou společně organizují od roku 1998 Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Při posuzování projektů je kladen důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR.

Za dobu své existence si mezi občany ČR sbírka získala velkou důvěru. Nemalou měrou k tomu přispívá transparentní způsob prezentace využití vybraných finančních prostředků. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost prostřednictvím krátkých dokumentů s konkrétními podpořenými projekty. Od roku 2002 jsou dokumenty pravidelně uváděny premiérově na ČT1 v samostatném cyklu nazvaném „Kde peníze pomáhají“.