POMOZTE DĚTEM 2017

KOUZELNÝ KARNEVAL A JIRKA HADAŠ POMÁHAJÍ

Kouzelník Jiří Hadaš získal pro Pomozte dětem již přes sto třicet tisíc korun!

Kouzelník Jirka Hadaš a tým Kouzelného karnevalu se již posedmé stali oficiálními spojenci pro Kuře. V letošním roce opět pokračovali v dlouhodobé spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci sbírkového projektu Pomozte dětem. Jeho autorský projekt s názvem Kouzelný karneval vytěžil letos „Kuřeti“ částku 23 504 Korun.

Během kouzelně karnevalového turné, které neslo název POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY, uspořádali ve vybraných městech a obcích veřejnou sbírku devatenáctého ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem, kterou organizuje NROS za podpory České televize.

Do oficiálně zapečetěné pokladničky společně s dětmi a jejich rodiči letos vyčarovali částku 23 504 Kč. Na zapečetěnou pokladničku tentokrát dohlížel originální bodyguard - kamarád Maxipes Fík.

„V letošním roce jsme vybrali opravdu nejvyšší kouzelnou částku vůbec. Chtěl bych všem, kteří nám pomohli a přispěli do sbírkové kasičky moc poděkovat,“ připomněl Jiří Hadaš. Za dosavadní sedmiletou spolupráci se mu na konto nadace podařilo přispět celkovou částkou přesahující sto třicet tisíc korun. 

POMOZTE DĚTEM je sbírka, kterou společně organizují od roku 1998 Česká televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Hlavním cílem POMOZTE DĚTEM je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Při posuzování projektů je kladen důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR.

Za dobu své existence si mezi občany ČR sbírka získala velkou důvěru. Nemalou měrou k tomu přispívá transparentní způsob prezentace využití vybraných finančních prostředků. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost prostřednictvím krátkých dokumentů s konkrétními podpořenými projekty. Od roku 2002 jsou dokumenty pravidelně uváděny premiérově na ČT1 v samostatném cyklu nazvaném „Kde peníze pomáhají“.