ILUZE

ILUZE

* QUICK CHANGE * MINI CUBE ZAG * METAMORFOZA * ROPE ILLUSION * SAKO SHOW *

* LEVITACE * SWORD BOX * ESCAPOLOGY * ASSISTANT´S REVENGE * SAWING ILLUSION *

 

Poznámka:

Jednotlivé iluze lze divákům předvádět samostatně nebo můžeme připravit ucelený blok. Vždy záleží na druhu akce a požadavcích klienta.

Délka vystoupení předvedení jedné iluze je standardně cca. 10 minut, délka kombinovaného vystoupení pak záleží na výběru a spojení iluzí z naší nabídky.